De Perskamer
Blog

Waarom dopen mormonen plaatsvervangend voor hun voorouders?

Deze week is in de media veel aandacht geweest voor het plaatsvervangend postuum dopen in de tempels van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Het volgende artikel van ouderling D. Todd Christofferson geeft een beter beeld in welk perspectief dit door de leden van de kerk wordt gedaan.

Het is nooit de bedoeling geweest om nabestaanden te kwetsen in welk opzicht dan ook. Het is een daad van liefde en een aanbod aan onze voorouders waarbij leden geloven dat keuzevrijheid nu en in het hiernamaals een centrale rol speelt.

Stijlgidsnotitie:Als u De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen in een artikel noemt, gebruik dan bij de eerste vermelding alstublieft de volledig naam van de kerk. Voor meer informatie over het gebruik van de naam van de kerk, zie onze onlineStijlgids.

Het Blog bladeren

Over

This blog is managed and written by staff of the Public Affairs Department of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. The information here is reliable and accurate but should not necessarily be viewed as official statements from the Church. The purpose of this blog is to provide journalists, bloggers, and the public with additional context and information regarding public issues involving the Church. For official news releases and statements from the Church, visit MormonNewsroom.org.