Nieuwsberichten

Nieuw gebiedspresidium Europa

Persbericht — 1 AUGUSTUS 2015

Vanaf 1 augustus presideert een nieuw presidium het gebied Europa van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen. Patrick Kearon is de nieuwe president van het gebied Europa, met Paul V. Johnson als eerste raadgever en Timothy J. Dyches als tweede raadgever. Het gebied Europa is een van de 15 kerkgebieden die zich buiten de VS en Canada bevinden.

Mormoons Tabernacle Choir reageert enthousiast en emotioneel

Persbericht — 24 JULI 2015

Alvorens Ron Jarret, president van het Mormon Tabernacle Choir en orkest, de Europese tournee 2016 aankondigde, reageerden de koorleden enthousiast en emotioneel.

Mormon Tabernacle Choir kondigt Europees tournee 2016 aan

Persbericht — 23 JULI 2015

Voor het eerst in achttien jaar gaan het wereldberoemde Mormon Tabernacle Choir en Orchestra at Temple Square gedurende twintig dagen in acht Europese steden op tournee, namelijk van maandag 27 juni tot en met zaterdag 16 juli 2016.

Russell M. Nelson: Nieuwe President van het Quorum der Twaalf Apostelen

Persbericht — 16 JULI 2015

Russell M. Nelson is de nieuwe president van het Quorum der Twaalf Apostelen. Hij is op woensdag 15 juli 2015 door president Thomas S. Monson tot deze roeping aangesteld (officieel benoemd).

Amerikaans hooggerechtshof inzake huwelijk

Officiële verklaring — 9 JULI 2015

De Kerk van Jezus Christus heeft de volgende verklaring uitgegeven:

Hedendaags apostel bezoekt Verenigd Koninkrijk

Persbericht — 8 JULI 2015

In navolging van het nieuwtestamentische patroon heeft ouderling Jeffrey R. Holland van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen (mormonen) in juni het Verenigd Koninkrijk bezocht en er met geestelijke en politieke leiders gesproken.

Uitvaart president Boyd K. Packer

Persbericht — 8 JULI 2015

President Boyd K. Packer, president van het Quorum der Twaalf Apostelen van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen zal op 10 juli a.s. in Salt Lake City worden begraven.

LDS Charities biedt al dertig jaar humanitaire hulp

Persberichten — 30 JUNI 2015

Dokters George Bennett en Lyle Archibald, gepensioneerde artsen die met veel andere medici samenwerken, reizen een aantal keer per jaar naar ontwikkelingslanden om er het plaatselijke medisch personeel op te leiden. De twee mannen schenken hun tijd en vakkennis aan LDS Charities, de humanitaire tak van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen.

Kerkleer omtrent huwelijk blijft onveranderlijk.

Persberichten — 29 JUNI 2015

Het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten heeft op 26 Juni 2015 besloten dat in alle Staten van de USA huwelijken mogelijk zijn tussen mensen met hetzelfde geslacht. De Kerk heeft op haar algemene pers-site een verklaring gepubliceerd:

Mormoonse apostel spreekt groep parlementariërs in Brits Hogerhuis toe

News Story — 24 JUNI 2015

Met de wereldwijd toenemende conflictsituaties in gedachten sprak ouderling Jeffrey R. Holland, een apostel in De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, op woensdag 10 juni 2015 de All-Party Parliamentary Group (APPG) on Foreign Affairs in het Britse Hogerhuis toe over de rol die humanitaire hulp daarbij kan spelen.