Nieuwsberichten

Mormonen doen voor de eerste keer mee aan Openkerkendagen in Vlaanderen

Voor de eerste keer doet De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen mee aan de Openkerkendagen. Het thema ‘Zet de stenen in beweging’ wil tonen hoe dynamisch het kerklandschap er anno 2017 in Vlaanderen uit ziet.

President Eyring wijdt Parijstempel in

President Henry B. Eyring, eerste raadgever in het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft op zondag 21 mei 2017 de Parijstempel ingewijd.

Nieuwe bisschap geroepen te Sint-Niklaas

​Onlangs werd een nieuwe bisschap aangesteld in de wijk Sint-Niklaas in de ring Antwerpen. De nieuwe bisschop is Marc Heeren.

Miljoenen Nederlandse geïndexeerde akten op www.familysearch.org

Dank zij het Open Data systeem in Nederland en de hulp van Bob Coret was FamilySearch in de mogelijkheid om meer dan 20.000.000 geïndexeerde Nederlandse akten te bekomen.

Nieuwe mormoonse ZHV-presidente spreekt VN toe

Zuster Jean B. Bingham, kersvers algemeen ZHV-presidente van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft op 13 april j.l. in New York City de Verenigde Naties toegesproken over de humanitaire hulp van de kerk. Ze deed dat tijdens het interkerkelijk panelgesprek ‘Focus on Faith’ [Focus op geloof]. Die jaarlijkse briefing wordt door de informatieafdeling van de VN georganiseerd.

President Uchtdorf bezoekt leden en drie Europese tempels

President Uchtdorf, lid van het Eerste Presidium van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, heeft Europese mormonen toegesproken. Hij heeft ook de nieuwe Parijstempel bezocht; de Frankfurttempel, die gerenoveerd wordt; en de Den Haagtempel.

Wethouders bezoeken tempel Zoetermeer

Bouwen aan krac​ht: reorganisatie van de ring Antwerpen

De ring Antwerpen bestond uit 14 lokale congregaties. Een reorganisatie zorgt er voor dat er nog 8 grotere wijken zijn. Tevens werd er een wijziging in het ringpresidium doorgevoerd.

Mormonen en polygamie gaan niet hand in hand

Als er iets over mormonen in de media verschijnt, dan heeft het heel vaak te maken met polygamie: een man die getrouwd is met meerdere vrouwen. Dit blijft het meest hardnekkige foute kenmerk dat nog steeds overleeft bij journalisten en TV-makers.

Leiders sporen in wereldwijde conferentie aan tot vriendelijkheid en zorgzaamheid

Leiders van De Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen hebben tijdens de 187e algemene aprilconferentie gelovigen aangespoord om het voorbeeld van Jezus Christus te volgen door vriendelijk te zijn. Het Eerste Presidium kondigde wijzigingen in de leiding van de kerk en vijf nieuwe tempels aan.